Zápis z VH 2014

Zápis z Valné hromady Vespa Clubu Czech Republic konané dne 20.11.2014

Zápis z valné hromady

Současný VCCR bude nově jen zastřešujícím celonárodním klubem, vystupujícím navenek za všechny lokální kluby, které pod ním budou sdruženy, jako to je běžné v Itálii, Rakousku, Německu a pod. a především jak to vyžadují pravidla členství ve Vespa Word Clubu, zřízeném výrobcem vesp, italskou firmou Piaggio.
Podle pravidel Vespa Word Clubu (dále jen VWC) musí být vždy v zemi jen jeden celonárodní klub, který je jen formálním zastřešením všech ostatních regionálních klubů a partnerem pro jednání a komunikaci, a který pod sebou sdružuje všechny ostatní lokální vespa kluby, pro které pracuje. Nelze tedy být přímo členem VCCR ale lze jím být skrz lokální vespa klub, který si vespař vybere.

Nová funkce VCCR

 • vede centrální evidenci členů
 • vydává a obnovuje členské průkazy
 • vede centrální celorepublikový kalendář akcí pořádaných VCCR a jednotlivými kluby
 • předává informace z VWC směrem k regionálním klubům
 • komunikuje s VWC
 • přihlašuje členy sdružené ve VCCR na mezinárodní akce pořádané VWC
 • hledá nové partnery a sponzory klubu v celé ČR
 • zajišťuje charitu jménem VCCR

Dokud nás bylo pár a většina z Prahy a okolí, tak jsme tento fakt nemuseli neřešit, ale dnes už je ve VCCR 207 členů z nejrůznějších koutů země a další majitelé vesp z různých míst Čech a Moravy se obrací na VCCR s dotazy, jak si založit svůj lokální vespa klub, tak aby mohli využívat výhod, které ze členství ve VCCR plynou.

A tak bylo na valné hromadě rozhodnuto, že pro každý regionální klub, který chce být členem národního VCCR, vyplývají tyto práva a povinnosti:

Povinnosti

 • musí zaslat každoročně seznam platných členů a za každého odvést do VCCR každoročně poplatek 200 Kč

Práva

 • smí ve svém názvu klubu používat slovo „vespa“
 • jeho logo s prolinkem na jeho stránky bude umístěno na stránkách VCCR
 • smí oficiálně používat logo VCCR na svých materiálech
 • pro každého člena lokálního klubu požadovat od VCCR na příslušný rok platnou průkazku, která ho opravňuje čerpat
 • výhody, které z členství ve VCCR plynou (viz. sekce členství na www.vespaclubpraha.cz)
 • každý člen má jednorázově nárok na nášivku, nálepku a placku s logem VCCR, a opakovaně při obnovení členství na nějaký nový předmět, který každoročně VCCR nechá z vybraných příspěvků pro všechny vyrobit
 • každý člen se tak stává i členem VWC a smí se tak účastnit srazů pořádaných VWC (členové lokálního klubu, který není členem národního klubu to nemohou)
 • každý člen, který s tím bude souhlasit, bude zařazen do databáze importéra, který ho bude informovat o novinkách, akcích, slevách a pod.

Jak založit regionální klub

Současně bylo valnou hromadou přijato pravidlo, jak založit regionální Vespa klub, který chce být přidružen pod VCCR. Pro založení takového klubu stačí už tři lidé nad 15 let. Prezident místního klubu pak pošle do VCCR žádost o členství, logo klubu, adresu webových stránek, seznam členů a příslušný poplatek 200 Kč za osobu. U již existujících lokálních vespa klubů, které nejsou součástí VCCR ale chtějí jí být, stačí splnit tento požadavek. Výše samotného vlastního členského poplatku, ze kterého bude provádět odvod do VCCR, je pak plně v kompetenci nově vzniklého regionálního klubu. POZOR: Takový vespa klub, který již existuje avšak nechce být součástí VCCR by pak ale správně, podle pravidel VWC, nesměl ve svém názvu používat slovo „Vespa“ ale měl by ho nahradit obecným výrazem, například „skútr“.

Nová struktura klubu

Na základě těchto nových skutečností a přijatých pravidel bylo valnou hromadou rozhodnuto, že nově vznikne samostatný VESPA CLUB PRAHA (dále jen VCP). Jeho členy se tak automaticky stávají všichni současní členové VCCR, kromě členů Vespa Clubu Brno, který jako jediný již dnes splňuje nově nastavené podmínky. Stejně tak se valná hromada shodla na tom, že si ve vedení nově transformovaného Vespa Clubu Praha přeje současné vedení VCCR a to minimálně do doby, než budou sepsány nové stanovy VCCR, které budou otázku statutárních orgánů klubů řešit.

Celoroční soutěže o ceny

Jako další soutěžní akce byly VCCR vyhlášeny dvě CELOROČNÍ SOUTĚŽE O CENY. Soutěž o fotku klubové bandaniéry, se kterou majitel dojede po vlastní ose co nejdál. Soutěž o fotku bandaniéry jakkoliv dopravené na nejoriginálnější místo na světě. Místem zveřejnění je profil VCCR na facebooku a o vítězství rozhoduje největší počet „lajků“. Vyhlášení soutěže proběhne na valné hromadě VCCR za rok 2015.

Charita

Dále se valná hromada rozhodla charitativně znovu podpořit v příštím roce aktivitu Šlapeme proti domácímu násilí, a to nejen pomocí s organizací turistického pochodu ale i finanční částkou 50 Kč za každého aktivního člena VCCR.

Aktivity pořádané VCCR

V kalendáři klubu budou jako vždy každoročně opakující se akce, které mají tradici (např. Hrusicetreffen, vespa víked v ČB, poslední čtvrtky, burza, pikniky, Pragovespa, Terst atd.).

Dále zařadíme výlety pořádané regionálními kluby, když nám je pošlou, a navržené a dobře připravené výlety konkrétními „road captainy“, kteří se ale musí ujmout pořádání výletu se vším všudy. (sraz, trasa, cíl, návrat)

„Služební cesty“ – na zahraniční srazy

To je nově zavedená aktivita VCCR, kdy vyšleme 2-4 členy některého klubu (dobrovolná účast). Cílem je zvýšit povědomí o Vespa klubech v CR, předat pozvánky na Pragovespa, získat trofeje apod. Na to VCCR přispěje podle možností z na benzín nebo ubytování.

Vespa World Days a cesta na ně

Příští rok se VWD se koná v chorvatském Biogradu na Moru od 11. do 14. června 2015. Např. z Brna je to necelých 800 km. I kvůli dobré dostupnosti srazu předpokládáme vysokou účast českých a moravských účastníků. Protože bychom chtěli cestu koordinovat jak pro ty, kdo pojedou po vlastní ose, tak pro ty, kdo by si Vespu radši nechali vést, tak hledáme člověka, který zkoordinuje požadavky účastníků a zajistí na akci za co nejlepších podmínek dopravní prostředky, dobrovolné řidiče a vše naplánuje a s účastníky se na všem domluví tak, aby nás na VWD mohlo dojet co nejvíc a dojeli jsme tam v pořádku. Podobně jako u většiny ostatních funkcí ve Vespa clubu, není výkon funkce LOGISTIC MANAGERA placený, ale je nanejvýš čestný a vedoucí k nehynoucí slávě.

V současnosti je předjednaná spolupráce s importérem, firmou A-spirit, která nám slíbila domluvit exkluzivní podmínky v půjčovně přívěsů, které sama používá. Auta s tažným zařízením a jejich řidiče si musíme ale zajistit sami.

Přihlášky u Víti Křížka do 31.1.2015

Nová klubovna

V současnosti ma VCCR klubovnu v budově firmy Engine v pražských Dejvicích. Tato budov se ale bude nejspíš už v roce 2015 přestavovat na administrativní komplex, kde už pro nás nebude místo. Hledá se proto nová klubovna. Jedna místnost pro scházení se a pro vystaven trofejí, je předjednaná u importéra, firmy A-spitit. To je ale ve Vrbově ulici v Podolí, a tudíž hodně z ruky skoro pro každého.

Jednáme také s firmou Engine, která také hledá nové prostory a možná, že nám zase vytvoří podmínky pro klubovnu. Proto prosíme o tipy, náměty a nápady.

Pomocník vítán

Jak je vidět, i mimo vyjížďky a setkání je ve Vespa clubu pořád co dělat. Čím víc lidí přiloží k dílu své nápady a ruce, tím méně práce bude v průměru vycházet na každého člena, který je ochotný darovat kousek sebe ve prospěch všech. Chceš se do něčeho trochu víc zapojit a nejsi zrovna ani právník, ani účetní ani grafik? Tenhle odstavec je pro tebe a v praxi pak můžeš obstarat třeba navigaci na PragoVespu, nebo se postarat o organizaci některé z akcí v roce 2015.

Ozvi se prosím Evě Semerákové na e.semerakova@email.cz nebo volej 774 873 208.

Dárky na PragoVespu

Už teď připravujeme PragoVespu 2015 a u ní každý rok řešíme dárky, které všichni účastníci dostávají v registračních balíčcích. Stejně tak oslovujeme lidi a společnosti ve svém okolí kvůli výhrám v tombole. Jestli víš o něčem, co bychom mohli získat v počtu 200 ks (do balíčků) nebo něčem hodnotnějším, u čeho stačí i jediný kus, tak se prosím ozvi Evě Semerákové (e.semerakova@email.cz, 774 873 208).

Poděkování za PragoVespu 2014

Na závěr bychom rádi poděkovali všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci akcí VCCR v průběhu právě končící sezony, a speciální dík patří Fandovi Bínovi alias Formanovi, za tradiční perfektní video – sestřih z Pragovespy 2014 (premiéra byla na valné hromadě a bude umístěna na stránky) a všem ostatním, kteří v průběhu roku na výletech natáčeli a fotili, protože díky nim si budeme moci všichni po letech zavzpomínat, jak jsme na vespa akcích vyváděli 🙂

Copyright © 2004 – 2024 Vespa Club Czech Republic | web: Martin Šimon
Vespa