Zápis z VH 2018

Zápis z valné hromady zapsaného spolku Vespa Club Czech Republic, konané dne 23. 11. 2018 v Brně.

Program

 • uvítání a zahájení přítomných prezidentem klubu
 • usnášeníschopnost a ustanovení zapisovatele
 • zpráva prezidenta VCCR o hospodaření klubu – příjmy a výdaje
 • představení nových lokálních vespa klubů jejich prezidenty
 • představení programu národního vespa srazu
 • kalendář akcí na 2019
 • základ. informace a předběžný zájem o účast na Vespa World Days 2019 v Maďarsku
 • hlasování o členech výboru a jejich působení na další tříleté období
 • provozní informace (GDPR, výročí VCCR, charita, extra výdaje)
 • losování místa příští výroční schůze
 • závěr

 

Schůze Vespa Clubu Czech Republic (dále jen VCCR) byla zahájena jejím prezidentem Vítězslavem Křížkem ve 20:00. Ten nejprve přivítal všechny přítomné a pak je seznámil s programem schůze. Zapisovatelem byl určen Vítězslav Křížek, kontrolu provede Tomáš Dostál.

Z celkového počtu 13 lokálních klubů bylo přítomno 11 klubů zastoupených svými prezidenty, což představuje 85 %. Schůze tedy byla usnášeníschopná.  V roce 2018 byl celkový počet, všech aktivních a platných členů ve všech lokálních klubech v ČR, 240.

Pak následovalo přednesení zprávy prezidenta VCCR o hospodaření klubu (o příjmech, výdajích v roce 2018 a předpokládaném rozpočtu na další rok 2019). Detailní informace jsou k dispozici na požádání u výboru VCCR.

Poté došlo na představení nových lokálních vespa klubů vzniklých v letošním roce, jejich prezidenty. Konkrétně se jednalo o Vespa kluby Trávníček, Krásná a Rakovník.

Větší prostor k prezentaci dostal prezident Vespa Clubu Krásná, Hubert Lucák, protože tento klub bude pořádat v červenci 2019 Národní vespa sraz v Aši. Hubert přestavil program srazu a odpovídal na dotazy k organizaci srazu.

V souvislosti s tímto bodem programu došlo k hlasování o novém, oficiálním názvu národního Vespa srazu. Z předložených variant byl většinou hlasů vybrán oficiální název CZECH VESPA (rok a místo konání) národní sraz (případně + anglická verze)Konkrétně tedy  CZECH VESPA 2019 AŠ – národní sraz.

Přítomní prezidenti se shodli, na základě zprávy o hospodaření klubu, že jednorázový příspěvek na pořádání národního srazu z pokladny VCCR bude 10.000 Kč.

Po krátké přestávce schůze pokračovala sestavováním kalendáře plánovaných a očekávaných akcí na příští rok. Kalendář bude k nalezení na stránkách vespaclub.cz počátkem roku 2019.

Dále následovalo podání informací ohledně mezinárodního vespa srazu Vespa World Days v roce 2019 v Maďarsku (termín konání, druhy a ceny vstupenek, termíny registrace a placení, možnosti ubytování, společný/individuální odjezd)

Poté přišlo na pořad hlasování o členech výboru, kterým skončilo volební období ve výboru klubu. Jmenovitě se jednalo o Vítězslava Křížka ve funkci prezidenta klubu, Achille Bucciho jako viceprezidenta a Tomáše Dostála-člena výboru. Všichni projevli zájem ve svých funkcích pokračovat a protože se nenašel žádný protikandidát na některou z funkcí, došlo k hlasování přítomných, které jednohlasně potvrdilo všechny kandidáty v jejich dosavadních funkcích pro další tříleté období.

Jako další bod programu bylo upřesnění, doplnění a odsouhlasení textu pro nařízení na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR, které bude rozesláno členům zapsaného spolku Vespa Club Czech Republic počátkem roku 2019.

Pak bylo po krátké diskuzi rozhodnuto, že k připomenutí výročí 15. let od založení prvního vespa Clubu v České republice bude vyrobena pamětní magnetka a nálepka ve stejném grafickém stylu, jako byla nášivka k 10. výročí.

Přítomní dále rozhodli, že výbor může nechat vyrobit na náklady VCCR nálepky Naked Vesping a že VCCR může koupit 50 knih Skútr ve městě jako dárek pro nové členy do uvítacího balíčku.

Jako poslední bylo rozhodnuto, že VCCR může i v dalších letech nepeněžně podporovat charitativní akci Šlapeme násilí na paty.

Poté došlo na losování místa konání příští valné hromady – setkání prezidentů. Los rozhodl, že v roce 2019 výroční schůze proběhne v Rakovníku a pověřil místní vespa klub zajištěním místa konání a ubytováním.

Pak prezident VCCR ve 22:30 schůzi oficiálně ukončil.

Zápis provedl Vítězslav Křížek, kontrolu provedl Tomáš Dostál

Copyright © 2004 – 2024 Vespa Club Czech Republic | web: Martin Šimon
Vespa